Helsingin Hormitekniikka Oy

Soita: 050 338 38 42

Luotettavuus keventää arkea

Hormikartoitus Helsingin seudulla

Hormikartoitus ja ilmanvaihdon arviointipaketti

Hormikartoitus tulee suorittaa kiinteistöön aina ennen ilmanvaihtosaneerauksen aloittamista. Helsingin Hormitekniikka tarjoaa asianmukaisen hormikartoituksen ja siihen kuuluvan ilmanvaihdon arviointipaketin pääkaupunkiseudun asiakkaille.

Arviointipaketti

Arviointipaketti sisältää kohteen peruskartoituksen toimenpide-ehdotuksineen ja kustannusarvioineen seuraavilta osa-alueilta:

Peruskartoitus

 • Rakennuksen peruskuvaus
 • Ilmanvaihtotyypin kuvaus
 • Tilakohtaiset viat ja puutteet
 • Asuntokatselmus sovitussa laajuudessa

Toimenpide-ehdotukset

 • Korjausehdotukset havaituista vioista ja puutteista
 • Korjaustapaehdotukset
 • Kiireellisyysluokitus

Kustannusarvio

 • Kohteittain

Hormikartoitus selvittää hormien kunnon

Hormikartoituksessa selvitetään hormien kunto, sijainti ja mitat (syvyys, hormikoko, siirtymät, tukokset ym.). Kartoitus suoritetaan laskemalla hormikamera hormiin tai ilmastointikanavaan. Kanava kuvataan ja mitoitetaan sen tarkan kunnon selvittämiseksi. Hormireititystä voidaan hyödyntää etenkin vanhojen hormien kohdalla, jolloin reititys on ehdottomasti kustannustehokkain menetelmä uudelleen käyttöönoton ja suunnittelun apuna. (Olemassa olevan hormikapasiteetin hyödyntäminen).

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja tilaa hormikartoitus pitkään alalla toimineelta ammattilaiselta! Teemme hormikartoituksia ja muita ilmanvaihtojärjestelmien töitä Helsingin seudulla.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Hormitekniikka Oy
Malminkaari 13 A
00700 HELSINKI

Y-tunnus: 1468068-4
Puh: 050 338 3852

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Helsingin Hormitekniikka Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.