HORMIKARTOITUS HELSINGIN SEUDULLA

Ota yhteyttä

HORMIKARTOITUS JA ILMANVAIHDON ARVIOINTIPAKETTI

 

Hormikartoitus tulee suorittaa kiinteistöön aina ennen ilmanvaihtosaneerauksen aloittamista. Helsingin Hormitekniikka tarjoaa asianmukaisen hormikartoituksen ja siihen kuuluvan ilmanvaihdon arviointipaketin pääkaupunkiseudun asiakkaille.

ARVIOINTIPAKETTI

Arviointipaketti sisältää kohteen peruskartoituksen toimenpide-ehdotuksineen ja kustannusarvioineen seuraavilta osa-alueilta:

 

Peruskartoitus

  • Rakennuksen peruskuvaus
  • Ilmanvaihtotyypin kuvaus
  • Tilakohtaiset viat ja puutteet
  • Asuntokatselmus sovitussa laajuudessa

Toimenpide-ehdotukset

  • Korjausehdotukset havaituista vioista ja puutteista
  • Korjaustapaehdotukset
  • Kiireellisyysluokitus

Kustannusarvio

  • Kohteittain
Tutustu Furanflex-hormisukituksiin

HORMIKARTOITUS SELVITTÄÄ HORMIEN KUNNON

Hormikartoituksessa selvitetään hormien kunto, sijainti ja mitat (syvyys, hormikoko, siirtymät, tukokset ym.). Kartoitus suoritetaan laskemalla hormikamera hormiin tai ilmastointikanavaan. Kanava kuvataan ja mitoitetaan sen tarkan kunnon selvittämiseksi. Hormireititystä voidaan hyödyntää etenkin vanhojen hormien kohdalla, jolloin reititys on ehdottomasti kustannustehokkain menetelmä uudelleen käyttöönoton ja suunnittelun apuna (olemassa olevan hormikapasiteetin hyödyntäminen).